Live Chat by PTMK
Knowledgebase: Umum
Visi, Misi dan Objektif PTMK
Posted by System Administrator ... on 01 March 2016 03:59 PM

VISI

  • Beriltizam menjadikan PTMK sebagai pemangkin ICT dalam merealisasikan visi universiti.

MISI

  • Mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan melalui penggunaan sumber ICT yang sesuai, berkesan dan inovatif serta berusaha menjadikan ICT sebagai bidang kecemerlangan.

OBJEKTIF PTMK

  • Menyokong prasarana Teknologi Maklumat dan Komunikasi secara meluas dalam pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan di universiti.
  • Menerapkan satu budaya Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kalangan warga universiti.
  • Menjadikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai saluran komunikasi yang utama.
  • Menyediakan khidmat sokongan dan rundingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi kepada warga universiti.
  • Membangun dan menyenggara sistem maklumat berkomputer universiti.
  • Mengembangkan daya kreativiti dan inovasi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
  • Menerokai teknologi baharu dalam perkhidmatan dan pelaksanaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di universiti.
  • Memastikan kesinambungan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi terhadap visi dan misi universiti.
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK