Live Chat by PTMK
Knowledgebase: Pengurusan Rangkaian
Bagaimanakah proses pendaftaran akaun Wi-Fi bagi kakitangan yang baharu melapor diri?
Posted by System Administrator ... on 16 March 2016 04:16 PM

Proses pendaftaran akaun Wi-Fi akan dilakukan sendiri oleh Pentadbir Wi-Fi selepas maklumat kakitangan baharu diperolehi daripada Seksyen Aplikasi Staf. Proses pendaftaran ini mengambil masa 2 hari dari tarikh penerimaan data berkenaan.

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK