Live Chat by PTMK
Knowledgebase
Saya menghadapi masalah teknikal berkenaan Sistem Akademik Pelajar. Siapakah yang patut saya hubungi untuk menyelesaikan masalah ini?
Posted by System Administrator ... on 17 March 2016 04:38 PM

Sekiranya anda menghadapi masalah teknikal berkenaan Sistem Akademik Pelajar, anda boleh menghantar aduan/ memohon bantuan daripada Seksyen Aplikasi Akademik di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) melalui emel berikut

akademik_ict@upnm.edu.my

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK