Live Chat by PTMK
Knowledgebase
Piagam Pelanggan & Dasar Kualiti PTMK
Posted by Aplikasi Staf ... on 07 March 2016 12:10 PM

PIAGAM PELANGGAN PTMK

  • Memproses permohonan pinjaman peralatan PTMK dalam masa dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang yang lengkap.
  • Memproses permohonan alamat IP, alamat mel elektronik dan akaun ID Wi-Fi dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang yang lengkap.
  • Semua aduan kerosakan berkenaan sumber ICT akan diatasi dalam  masa seperti berikut.
  • Aduan pengguna akan diambil tindakan pemeriksaan pada hari aduan diterima.
  • Kerosakan akan dibaiki dalam masa dua (2) hari bekerja sekiranya kerosakan dapat diatasi oleh staf Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK).
  • Sekiranya kerosakan tidak dapat diselesaikan dalam masa dua (2) hari bekerja, tindakan susulan akan diuruskan.

DASAR KUALITI

  • PTMK beriltizam ke arah mencapai kecemerlangan ICT melalui penerapan budaya kualiti secara berterusan demi mencapai kepuasan pelanggan secara menyeluruh.
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK