Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase

_Ya, terdapat beberapa buku panduan (.pdf ) penggunaan modul-modul di dalam Sistem Akademik Pelajar UPNM yang mana ianya boleh dimuat turun daripada PORTAL MyCampus UPNM ._
KOMPUTER PERIBADI ialah komputer yang sesuai digunakan untuk kegunaan peribadi. Komputer jenis ini boleh didapati di pasaran dengan harga yang pelbagai--bergantung kepada kehendak pengguna, tetapi amat rendah jika dibandingkan dengan komputer berkuasa tin...
RANGKAIAN KOMPUTER adalah sekumpulan peranti, dikenali juga sebagai nod, yang berhubungan dengan media penghubung. Nod boleh terdiri dari komputer, pencetak atau lain-lain peranti yang menghantar dan menerima data yang dihasilkan oleh nod-nod lain dalam r...
* Pengguna perlu login seperti di Jawapan 5 (J5) * Klik " I accept. Continue to my account ". * Pengguna perlu menukar kata laluan emel dan perlu mengandungi 8 aksara.
_Pemohon boleh mengemukakan permohonan pemasangan Sistem Akademik melalui emel kepada_ _ _ _akademik_ict@upnm.edu.my_ _ _ _disertakan dengan butir-butir berikut;_ _ _ * _Nama pemohon_ * _Nombor staf (Staff ID) pemohon_ * _Jawatan pemohon...
Bagi staf, emel rasmi adalah @upnm.edu.my manakala bagi pelajar adalah @alfateh.upnm.upnm.edu.my dan setiap emel diberi kuota sebanyak 50GB setiap seorang.
_Seksyen Aplikasi Akademik merupakan seksyen yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembangunan Sistem Akademik Pelajar di UPNM. _ _Selain itu, Seksyen Aplikasi Akademik juga bekerjasama secara langsung dengan Bahagian Pengurusan Akademik UPNM dalam...
Seksyen Aplikasi Staf menawarkan perkhidmatan seperti berikut. 1. Sistem Maklumat Personel (SMP) 2. Sistem Penilaian Prestasi (e-Prestasi) 3. Sistem E-Recuitment 4. Sistem E-Mesyuarat 5. Sistem My-Profile 6. Sistem E-Kehadiran 7. Sistem Sema...