Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pengurusan Teknikal > Keselamatan ICT
* Pengguna perlu login seperti di Jawapan 5 (J5) * Klik " I accept. Continue to my account ". * Pengguna perlu menukar kata laluan emel dan perlu mengandungi 8 aksara.
Bagi staf, emel rasmi adalah @upnm.edu.my manakala bagi pelajar adalah @alfateh.upnm.upnm.edu.my dan setiap emel diberi kuota sebanyak 50GB setiap seorang.
Akses http://upnm.edu.my [http://upnm.edu.my/] atau Login http://login.microsoftonline.com [http://login.microsoftonline.com/] menggunakan alamat emel penuh cth : xyz@upnm.edu.my.
* Permohonan dibuat melalui surat kepada Pengarah PTMK * nyatakan nama emel kelompok dan tujuan untuk diwujudkan * sila lampirkan senarai emel yang akan dimasukkan ke dalam emel kelompok * surat maklum balas permohonan emel kelompok akan diberika...
* Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel atau emel kepada Seksyen Pengurusan Pusat Data dan Keselamatan ICT di alamat infradc_ict@upnm.edu.my.
* Permohonan dibuat melalui borang PTMK07 boleh dimuat turun dari Portalhttp://mycampus.upnm.edu.m [http://mycampus.upnm.edu.my/]y * Dekan /Penagarah /Ketua Bahagian perlu memperakukan permohonan untuk membolehkan Pentadbir Emel memproses permohonan. ...
Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel atau emel kepada Seksyen Pengurusan Pusat Data dan Keselamatan ICT di alamat infradc@upnm.edu.my.
Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel atau emel kepada Seksyen Pengurusan Pusat Data dan Keselamatan ICT di alamat infradc@upnm.edu.my.
Soalan: Saya tidak menerima sebarang e-mail Makluman Allstaff. Jawapan: 1. Sekiranya anda menggunakan Microsoft Outlook, sila kemaskini _alternative e-mail _melalui webmail http://mail.upnm.edu.my 2. Sekiranya anda menggunakan webmail Office 365, sila p...
ICTHelpdesk by PTMK