Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pengurusan Teknikal > Perkhidmatan ICT & Bantuan Pengguna
KOMPUTER PERIBADI ialah komputer yang sesuai digunakan untuk kegunaan peribadi. Komputer jenis ini boleh didapati di pasaran dengan harga yang pelbagai--bergantung kepada kehendak pengguna, tetapi amat rendah jika dibandingkan dengan komputer berkuasa tin...
Membuat aduan melalui kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian 03-90512700 . Menghantar perkakasan yang rosak ke PTMK. Mendapatkan maklumbalas daripada staf Seksyen Perkhidmatan ICT mengenai status aduan.
PTMK mempunyai 2 buah makmal komputer. Permohonan adalah melalui surat rasmi kepada Pengarah PTMK.
Fakulti/Pusat/Bahagian/Jabatan (FPJB) perlu membuat permohonan kepada PTMK melalui Ketua PTj masing-masing.
ICTHelpdesk by PTMK