Live Chat by PTMK
Knowledgebase: Aplikasi Staf
Apakah jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Seksyen Aplikasi Staf di UPNM?
Posted by on 16 March 2016 12:49 PM

Seksyen Aplikasi Staf menawarkan perkhidmatan seperti berikut.

 

1. Sistem Maklumat Personel (SMP)

2. Sistem Penilaian Prestasi (e-Prestasi)

3. Sistem E-Recuitment

4. Sistem E-Mesyuarat

5. Sistem My-Profile

6. Sistem E-Kehadiran

7. Sistem Semakan Kenderaan

8. Sistem E-Directory

9. Sistem E-PR (Progress Report)

10. Sistem E-Aduan

 

Lain-lain perkhidmatan akan dikemaskini dari semasa ke semasa

 

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK