Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Umum
* Pengurusan dan pembangun Sistem Aplikasi dan Laman Web * Perkhidmatan Internet dan Rangkaian Kampus * Kemudahan Makmal Komputer * Perkhidmatan Tele-siding * Pinjaman Peralatan ICT * Perkhidmatan emel rasmi * Pemasangan Antivirus * Perkhi...
PIAGAM PELANGGAN PTMK * Memproses permohonan pinjaman peralatan PTMK dalam masa dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang yang lengkap. * Memproses permohonan alamat IP, alamat mel elektronik dan akaun ID Wi-Fi dalam masa tiga (3) hari beke...
VISI * Beriltizam menjadikan PTMK sebagai pemangkin ICT dalam merealisasikan visi universiti. MISI * Mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan melalui penggunaan sumber ICT yang sesuai, berkes...
ICTHelpdesk by PTMK