Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pentadbiran
Hubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian 03 - 9051 2700.
* Urusan pinjaman dan pemulangan peralatan ICT. * Mengenalpasti kerosakan alatan ICT (first level support).
ICTHelpdesk by PTMK