Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase

_Ya, terdapat beberapa buku panduan (.pdf ) penggunaan modul-modul di dalam Sistem Akademik Pelajar UPNM yang mana ianya boleh dimuat turun daripada PORTAL MyCampus UPNM ._
KOMPUTER PERIBADI ialah komputer yang sesuai digunakan untuk kegunaan peribadi. Komputer jenis ini boleh didapati di pasaran dengan harga yang pelbagai--bergantung kepada kehendak pengguna, tetapi amat rendah jika dibandingkan dengan komputer berkuasa tin...
RANGKAIAN KOMPUTER adalah sekumpulan peranti, dikenali juga sebagai nod, yang berhubungan dengan media penghubung. Nod boleh terdiri dari komputer, pencetak atau lain-lain peranti yang menghantar dan menerima data yang dihasilkan oleh nod-nod lain dalam r...
* Pengguna perlu login seperti di Jawapan 5 (J5) * Klik " I accept. Continue to my account ". * Pengguna perlu menukar kata laluan emel dan perlu mengandungi 8 aksara.
_Pemohon boleh mengemukakan permohonan pemasangan Sistem Akademik melalui emel kepada_ _ _ _akademik_ict@upnm.edu.my_ _ _ _disertakan dengan butir-butir berikut;_ _ _ * _Nama pemohon_ * _Nombor staf (Staff ID) pemohon_ * _Jawatan pemohon...
Bagi staf, emel rasmi adalah @upnm.edu.my manakala bagi pelajar adalah @alfateh.upnm.upnm.edu.my dan setiap emel diberi kuota sebanyak 50GB setiap seorang.
_Seksyen Aplikasi Akademik merupakan seksyen yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembangunan Sistem Akademik Pelajar di UPNM. _ _Selain itu, Seksyen Aplikasi Akademik juga bekerjasama secara langsung dengan Bahagian Pengurusan Akademik UPNM dalam...
Seksyen Aplikasi Staf menawarkan perkhidmatan seperti berikut. 1. Sistem Maklumat Personel (SMP) 2. Sistem Penilaian Prestasi (e-Prestasi) 3. Sistem E-Recuitment 4. Sistem E-Mesyuarat 5. Sistem My-Profile 6. Sistem E-Kehadiran 7. Sistem Sema...
* Pengurusan dan pembangun Sistem Aplikasi dan Laman Web * Perkhidmatan Internet dan Rangkaian Kampus * Kemudahan Makmal Komputer * Perkhidmatan Tele-siding * Pinjaman Peralatan ICT * Perkhidmatan emel rasmi * Pemasangan Antivirus * Perkhi...
Hubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian 03 - 9051 2700.
_Bagi pengurusan akademik pelajar di UPNM, terdapat beberapa sistem yang dgunakan. Antaranya:_ * _Sistem Akademik Pelajar (SAP)_ * _Sistem Akademik NIEED_ * _Sistem Akademik Pelajar Perubatan_ * _Sistem Paparan Akademik ALK_ * _Sistem Temuduga...
Membuat aduan melalui kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian 03-90512700 . Menghantar perkakasan yang rosak ke PTMK. Mendapatkan maklumbalas daripada staf Seksyen Perkhidmatan ICT mengenai status aduan.
_Sekiranya terlupa kata laluan bagi akaun pengguna Sistem Akademik Pelajar, anda boleh menghantar aduan/ memohon bantuan daripada Seksyen Aplikasi Akademik di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) melalui emel berikut _ _ _ _akademik_ict@upnm...
Akses http://upnm.edu.my [http://upnm.edu.my/] atau Login http://login.microsoftonline.com [http://login.microsoftonline.com/] menggunakan alamat emel penuh cth : xyz@upnm.edu.my.
Seksyen Aplikasi staf boleh dihubungi melalui Email dialamat personel_ict@upnm.edu.my. Pengguna di UPNM digalakkan menyatakan Subjek dengan jelas untuk isu dan permasalah berkaitan penggunaan sistem-sistem di bawah seliaan Seksyen ini
Anda perlu mengemukakan permohonan berkenaan melalui surat atau email ke PTMK, untuk pengesahan dan kelulusan pengarah PTMK. Permohonan tersebut perlu dikemukakan seminggu sebelum program berkenaan dianjurkan.
Sekiranya ingin menggunakan Wi-Fi@UPNM boleh muat turun manual tersebut di laman Portal mycampus.upnm.edu.my
Staf berkenaan perlu mengisi dengan lengkap 'Borang Permohonan ID Wi-Fi@UPNM' (Borang PTMK 06) dan perlu mendapatkan sokongan serta pengesahan daripada ketua cawangan / jabatan. Borang PTMK 06 berkenaan boleh didapati di kaunter Helpdesk PTMK atau dimuat ...
Proses pendaftaran akaun Wi-Fi akan dilakukan sendiri oleh Pentadbir Wi-Fi selepas maklumat kakitangan baharu diperolehi daripada Seksyen Aplikasi Staf. Proses pendaftaran ini mengambil masa 2 hari dari tarikh penerimaan data berkenaan.
Proses pendaftaran akaun Wi-Fi akan dilakukan oleh Pentadbir Wi-Fi selepas maklumat pelajar baharu diperolehi daripada Seksyen Aplikasi Pelajar. Proses pendaftaran ini mengambil masa 2 hari dari tarikh penerimaan data berkenaan.
Anda perlu membuat permohonan melalui email rasmi ke _NETWORK@UPNM.EDU.MY_ .
Anda perlu akses ke laman Byod.upnm.edu.my . Selepas 'Log in' , pilih 'Endpoint Management' kemudian pilih 'Endpoint List'. Disini anda boleh menghapuskan senarai peranti mudah alih yang tidak digunakan lagi.
* Warga UPNM boleh menggunakan perkhidmatan Wi-Fi@UPNM dengan percuma. * Warga UPNM boleh mencapai internet melalui zon yang ditetapkan di sekitar kampus. (Lihat logo Wi-Fi@UPNM) * Warga perlu connect kepada SSID yang disediakan iaitu Wi-Fi@UPNM. ...
PTMK mempunyai 2 buah makmal komputer. Permohonan adalah melalui surat rasmi kepada Pengarah PTMK.
_Seksyen Aplikasi Akademik ditempatkan di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) iaitu di bangunan PTMK di kampus UPNM._
Permohonan adalah melalui surat rasmi kepada Pengarah PTMK.
Permohonan adalah melalui surat rasmi kepada Pengarah PTMK.
Permohonan adalah melalui surat rasmi kepada Pengarah PTMK.
Permohonan Emel Kelompok juga dikenali sebagai _Group Mail_ atau _Distribution List _boleh dibuat melalui emel kepada: email-helpdesk@upnm.edu.my Groupmail Staf menggunakan domain @upnm.edu.my Sila sertakan maklumat berikut: * Nama staf yang memoh...
PIAGAM PELANGGAN PTMK * Memproses permohonan pinjaman peralatan PTMK dalam masa dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang yang lengkap. * Memproses permohonan alamat IP, alamat mel elektronik dan akaun ID Wi-Fi dalam masa tiga (3) hari beke...
* Permohonan dibuat melalui surat kepada Pengarah PTMK * nyatakan nama emel kelompok dan tujuan untuk diwujudkan * sila lampirkan senarai emel yang akan dimasukkan ke dalam emel kelompok * surat maklum balas permohonan emel kelompok akan diberika...
* Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel atau emel kepada Seksyen Pengurusan Pusat Data dan Keselamatan ICT di alamat infradc_ict@upnm.edu.my.
Sila muat turun borang PTMK 11 dari Portal MyCampus dan majukan borang yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan kepada Pengarah PTMK.
Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel kepada network@upnm.edu.my.
_Sekiranya anda menghadapi masalah teknikal berkenaan Sistem Akademik Pelajar, anda boleh menghantar aduan/ memohon bantuan daripada Seksyen Aplikasi Akademik di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) melalui emel berikut _ _akademik_ict@upnm.ed...
* Permohonan dibuat melalui borang PTMK07 boleh dimuat turun dari Portal http://mycampus.upnm.edu.m [http://mycampus.upnm.edu.my/]y * Dekan /Penagarah /Ketua Bahagian perlu memperakukan permohonan untuk membolehkan Pentadbir Emel memproses permohonan....
Fakulti/Pusat/Bahagian/Jabatan (FPJB) perlu membuat permohonan kepada PTMK melalui Ketua PTj masing-masing.
> Permohonan membangunkan sistem aplikasi baru boleh dibuat dengan > menghantar surat permohonan berserta kertas cadangan sistem ke Pusat > Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK). Permohonan cadangan sistem > baru akan dibincangkan dalam Jawatankuasa Te...
Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel atau emel kepada Seksyen Pengurusan Pusat Data dan Keselamatan ICT di alamat infradc@upnm.edu.my.
Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel atau emel kepada Seksyen Pengurusan Pusat Data dan Keselamatan ICT di alamat infradc@upnm.edu.my.
Boleh menghubungi Seksyen Aplikasi Sokongan dan Web, PTMK untuk mereset katalaluan tersebut.
* Urusan pinjaman dan pemulangan peralatan ICT. * Mengenalpasti kerosakan alatan ICT (first level support).
_Secara amnya, staf / kakitangan UPNM yang ditugaskan / menjalankan tugas-tugas harian yang berkaitan dengan pengurusan akademik pelajar di FPJB masing-masing._
Soalan: Saya tidak menerima sebarang e-mail Makluman Allstaff. Jawapan: 1. Sekiranya anda menggunakan Microsoft Outlook, sila kemaskini _alternative e-mail _melalui webmail http://mail.upnm.edu.my 2. Sekiranya anda menggunakan webmail Office 365, sila p...
VISI * Beriltizam menjadikan PTMK sebagai pemangkin ICT dalam merealisasikan visi universiti. MISI * Mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan pengurusan melalui penggunaan sumber ICT yang sesuai, berkes...
Most popular articles 
 
Newest articles 
 
ICTHelpdesk by PTMK