Live Chat by PTMK
Knowledgebase: Pengurusan Rangkaian
Bagaimana saya ingin memohon penyediaan capaian khas perkhidmatan Wi-Fi di dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak Universiti di dalam kampus UPNM?
Posted by System Administrator ... on 16 March 2016 04:17 PM

Anda perlu mengemukakan permohonan berkenaan melalui surat atau email ke PTMK, untuk pengesahan dan kelulusan pengarah PTMK. Permohonan tersebut perlu dikemukakan seminggu sebelum program berkenaan dianjurkan.

(2 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK