Live Chat by PTMK
Sekiranya saya terlupa katalaluan untuk masuk ke dalam portal mycampus, apakah yang perlu saya lakukan?
Posted by System Administrator ... on 17 March 2016 05:09 PM

Boleh menghubungi Seksyen Aplikasi Sokongan dan Web, PTMK untuk mereset katalaluan tersebut.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
ICTHelpdesk by PTMK