Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pengurusan Aplikasi > Aplikasi Akademik
_Ya, terdapat beberapa buku panduan (.pdf ) penggunaan modul-modul di dalam Sistem Akademik Pelajar UPNM yang mana ianya boleh dimuat turun daripada PORTAL MyCampus UPNM ._
_Pemohon boleh mengemukakan permohonan pemasangan Sistem Akademik melalui emel kepada_ _ _ _akademik_ict@upnm.edu.my_ _ _ _disertakan dengan butir-butir berikut;_ _ _ * _Nama pemohon_ * _Nombor staf (Staff ID) pemohon_ * _Jawatan pemohon...
_Seksyen Aplikasi Akademik merupakan seksyen yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembangunan Sistem Akademik Pelajar di UPNM. _ _Selain itu, Seksyen Aplikasi Akademik juga bekerjasama secara langsung dengan Bahagian Pengurusan Akademik UPNM dalam...
_Bagi pengurusan akademik pelajar di UPNM, terdapat beberapa sistem yang dgunakan. Antaranya:_ * _Sistem Akademik Pelajar (SAP)_ * _Sistem Akademik NIEED_ * _Sistem Akademik Pelajar Perubatan_ * _Sistem Paparan Akademik ALK_ * _Sistem Temuduga...
_Sekiranya terlupa kata laluan bagi akaun pengguna Sistem Akademik Pelajar, anda boleh menghantar aduan/ memohon bantuan daripada Seksyen Aplikasi Akademik di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) melalui emel berikut _ _ _ _akademik_ict@upnm...
_Seksyen Aplikasi Akademik ditempatkan di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) iaitu di bangunan PTMK di kampus UPNM._
_Sekiranya anda menghadapi masalah teknikal berkenaan Sistem Akademik Pelajar, anda boleh menghantar aduan/ memohon bantuan daripada Seksyen Aplikasi Akademik di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK) melalui emel berikut _ _akademik_ict@upnm.ed...
_Secara amnya, staf / kakitangan UPNM yang ditugaskan / menjalankan tugas-tugas harian yang berkaitan dengan pengurusan akademik pelajar di FPJB masing-masing._
ICTHelpdesk by PTMK