Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pengurusan Teknikal > Pengurusan Rangkaian
RANGKAIAN KOMPUTER adalah sekumpulan peranti, dikenali juga sebagai nod, yang berhubungan dengan media penghubung. Nod boleh terdiri dari komputer, pencetak atau lain-lain peranti yang menghantar dan menerima data yang dihasilkan oleh nod-nod lain dalam r...
Anda perlu mengemukakan permohonan berkenaan melalui surat atau email ke PTMK, untuk pengesahan dan kelulusan pengarah PTMK. Permohonan tersebut perlu dikemukakan seminggu sebelum program berkenaan dianjurkan.
Sekiranya ingin menggunakan Wi-Fi@UPNM boleh muat turun manual tersebut di laman Portal mycampus.upnm.edu.my
Staf berkenaan perlu mengisi dengan lengkap 'Borang Permohonan ID Wi-Fi@UPNM' (Borang PTMK 06) dan perlu mendapatkan sokongan serta pengesahan daripada ketua cawangan / jabatan. Borang PTMK 06 berkenaan boleh didapati di kaunter Helpdesk PTMK atau dimuat ...
Proses pendaftaran akaun Wi-Fi akan dilakukan sendiri oleh Pentadbir Wi-Fi selepas maklumat kakitangan baharu diperolehi daripada Seksyen Aplikasi Staf. Proses pendaftaran ini mengambil masa 2 hari dari tarikh penerimaan data berkenaan.
Proses pendaftaran akaun Wi-Fi akan dilakukan oleh Pentadbir Wi-Fi selepas maklumat pelajar baharu diperolehi daripada Seksyen Aplikasi Pelajar. Proses pendaftaran ini mengambil masa 2 hari dari tarikh penerimaan data berkenaan.
Anda perlu membuat permohonan melalui email rasmi ke _NETWORK@UPNM.EDU.MY_ .
Untuk mengubah kata laluan yang baharu, anda perlu ke akses laman berikut _BYOD.UPNM.EDU.MY_ . Selepas 'Log in' , pilih 'Modify Password'.
Anda perlu akses ke laman Byod.upnm.edu.my . Selepas 'Log in' , pilih 'Endpoint Management' kemudian pilih 'Endpoint List'. Disini anda boleh menghapuskan senarai peranti mudah alih yang tidak digunakan lagi.
* Warga UPNM boleh menggunakan perkhidmatan Wi-Fi@UPNM dengan percuma. * Warga UPNM boleh mencapai internet melalui zon yang ditetapkan di sekitar kampus. (Lihat logo Wi-Fi@UPNM) * Warga perlu connect kepada SSID yang disediakan iaitu Wi-Fi@UPNM. ...
Warga UPNM boleh menghubungi kaunter khidmat pelanggan / helpdesk PTMK di talian sambungan 7621003 atau emel kepada network@upnm.edu.my.
ICTHelpdesk by PTMK