Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pengurusan Aplikasi > Aplikasi Staf
Seksyen Aplikasi Staf menawarkan perkhidmatan seperti berikut. 1. Sistem Maklumat Personel (SMP) 2. Sistem Penilaian Prestasi (e-Prestasi) 3. Sistem E-Recuitment 4. Sistem E-Mesyuarat 5. Sistem My-Profile 6. Sistem E-Kehadiran 7. Sistem Sema...
Seksyen Aplikasi staf boleh dihubungi melalui Email dialamat personel_ict@upnm.edu.my. Pengguna di UPNM digalakkan menyatakan Subjek dengan jelas untuk isu dan permasalah berkaitan penggunaan sistem-sistem di bawah seliaan Seksyen ini
ICTHelpdesk by PTMK