Live Chat by PTMK
RSS Feed
Knowledgebase : Bahagian Pengurusan Aplikasi > Aplikasi Sokongan & Web
Sila muat turun borang PTMK 11 dari Portal MyCampus dan majukan borang yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan kepada Pengarah PTMK.
Boleh menghubungi Seksyen Aplikasi Sokongan dan Web, PTMK untuk mereset katalaluan tersebut.
ICTHelpdesk by PTMK